Športová strelnica Podlavice :

Otvorená športová strelnica na 50 m pre perkusné pušky a všetky druhy krátkych strelných zbraní.