Mlyn 2002 Banská Bystrica
Lovinobana 2002
Povrazník 2002 Ryžovanie zlata
Henk - svadba
Baláže 2004 - Liga v strelbe z historických zbraní
Výročná schôdza spolku 2004
Príbelce 2005 Liga v strelbe z historických zbraní
Bojnice 2005 Liga v strelbe z historických zbraní
Zbehy 2005 - Cowboy action shoting
Povrazník 2005 - Ryžovanie zlata
Tužiná 2005 - Scénky
Slatina 2005
Zvolen Ranc 2005
Šikuluv mlýn 2005
Šikuluv mlýn 2006
Košice summer camp2006
Bojnice 2006
Bojnice 2006 - 2
Komárno 2006