Spolok Westernových Strelcov Banská Bystrica pôsobý ako registrovaný člen Slovenského zväzu streleckých športov. Aktivity spolku sú zamerané tromi základnými smermi.

1. Športová strelba z historických zbraní
2. Kultúrny smer - country hudba a tanec
3. Vzdelávací - poznávacie a vzdelávacie zájazdy


1. Navštívli sme za Vás ... Westernové mestečko Šiklův Mlýn
2. Navštívili sme za Vás ... Majstrovstvá Slovenska v rižovaní zlata 2000 Jasenie
3. Navštívili sme za Vás ... Koncert Country a Bluegras Na Hrone 2001