Pravidelné akcie :

Pravidelný strelecký výcvik 1x až 2x do mesiaca na oficiálnej strelnici. Pre členov spolku poplatok 20 Sk, pre nečlenov 50 Sk za 1 hod.