Verejný western Veľké Dravce 10.10.2009
Verejný western Veľké Dravce 2009